Chào mừng bạn đọc đến với Thư viện số về sở hữu công nghiệp của ALNGUYEN. Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ.

Liên kết đến các thư viện số phổ biến trên thế giới: