Sáng chế, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác là những tài sản vô hình có giá trị lớn của doanh nghiệp, tham gia vào nhiều hoạt động giao dịch và các thành công của doanh nghiệp. Do vậy, làm việc với các chuyên gia tư vấn am hiểu cả vấn đề kỹ thuật lẫn luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế là điều hết sức quan trọng.

Tại ALNGUYEN chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ tra cứu, nộp đơn, chuyển giao, xử lý xâm phạm, theo dõi và duy trì/gia hạn hiệu lực các văn bằng bảo hộ tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Dưới đây là những dịch vụ chúng tôi cung cấp. Nếu có yêu cầu cụ thể, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng.

Dịch vụ

  • Chỉ dẫn địa lý
  • Thiết kế bố trí mạch tích hợp
  • Chuyển giao công nghệ
  • Bảo hộ giống cây trồng
  • Bí mật kinh doanh
  • Cạnh tranh không lành mạnh