ALNGUYEN cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các nước khác trên thế giới, cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý xâm phạm kiểu dáng, khởi kiện tại tòa. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tra cứu kiểu dáng cho mục đích sử dụng không xâm phạm.
 • Tra cứu kiểu dáng cho mục đích nộp đơn đăng ký độc quyền.
 • Lập hồ sơ đăng ký kiểu dáng, theo dõi và xử lý hồ sơ cho tới khi được cấp bằng.
 • Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
 • Lập hợp đồng lixang, hợp đồng chuyển nhượng và hỗ trợ đàm phán hợp đồng với bên thứ ba.

Kiểu dáng công nghiệp và doanh nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp liên quan đến doanh nghiệp thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp thu hút sự chú ý của khách hàng. Kiểu dáng hướng sự lựa chọn của khách hàng: hình dáng của sản phẩm có thể là yếu tố quyết định để khách hàng quyết định mua sản phẩm. Nói cách khác, sự thành công hay thất bại của một sản phẩm có thể, ít nhất là một phần, phụ thuộc vào việc sản phẩm đó trông như thế nào. Do đó, kiểu dáng công nghiệp rất quan trọng đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như đối với các doanh nghiệp lớn, bất kể họ hoạt động trong lĩnh vực nào.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp mang lại lợi thế gì cho doanh nghiệp?

Việc bảo vệ kiểu dáng công nghiệp cần phải được coi là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Các lý do chính để nên đăng ký bảo vệ kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Lợi nhuận từ việc đầu tư: Đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp góp phần thu lợi nhuận từ các đầu tư tài chính và trí tuệ để tạo ra các sản phẩm sáng tạo và thu hút người tiêu dùng.
 • Quyền độc quyền : Bằng kiểu dáng công nghiệp cấp độc quyền kiểu dáng trong 15 năm (gia hạn hai lần, mỗi lần 5 năm), nhằm ngăn chặn người khác sử dụng kiểu dáng hoặc nhái kiểu dáng để thu lợi.
 • Làm mạnh thương hiệu: Kiểu dáng công nghiệp có thể là một yếu tố quan trọng trong thương hiệu của doanh nghiệp. Bảo vệ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm là góp phần vào việc bảo vệ hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Cơ hội lixang hoặc bán: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được bán hoặc được lixang (nhượng/cấp quyền sử dụng) cho các doanh nghiệp khác, tạo nên nguồn thu cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.
 • Hình ảnh tích cực: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp giúp chuyển tải hình ảnh tích cực về doanh nghiệp, vì kiểu dáng công nghiệp là tài sản kinh doanh có thể làm tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Phần thưởng: Việc bảo vệ kiểu dáng công nghiệp đem lại phần thưởng và khuyến khích sự sáng tạo.

Nếu doanh nghiệp không đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì sao?

Nếu bạn không đăng ký kiều dáng công nghiệp của bạn thì sau đó bạn có thể không được hưởng quyền độc quyền đối với các kiểu dáng đó. Hậu quả là, các đối thủ cạnh tranh của bạn có thể mang một sản phẩm ra thị trường sử dụng kiểu dáng của bạn tạo ra mà không cần được sự đồng ý của bạn.

Vì vậy, nếu một đối thủ cạnh tranh hay một ai khác làm, bán hoặc nhập khẩu các sản phẩm mang kiểu dáng được sao chép (hoặc nhái) kiểu dáng công nghiệp do bạn tạo ra mà không có sự đồng ý của bạn, bạn sẽ không có biện pháp pháp lý nào để chống lại họ được. Hơn nữa, có khả năng là các sản phẩm mang kiểu dáng nhái/sao chép đó lại rất có thể được bán với giá thấp hơn vì các đối thủ cạnh tranh không phải cần bù đắp các đầu tư cho công việc sáng tạo ra kiểu dáng này. Điều này có thể làm giảm thị phần các sản phẩm của bạn và có hại đến danh tiếng của cả doanh nghiệp bạn cũng như sản phẩm của bạn.