ALNGUYEN cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, và đăng ký bảo hộ sáng chế nước ngoài và đơn sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT), cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý xâm phạm sáng chế, khởi kiện tại tòa.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tra cứu sáng chế
 • Viết bản mô tả sáng chế
 • Soạn thảo đơn đăng ký sáng chế và tiến hành các thủ tục đăng ký sáng chế
 • Tiến hành làm thủ tục đơn sáng chế nước ngoài và các thủ tục tố tụng
 • Xử lý xâm phạm sáng chế bao gồm cả việc khởi kiện tại tòa
 • Duy trì hiệu lực bằng sáng chế

Vì sao phải đăng ký sáng chế?

 1. Quyền độc quyền sáng chế – Bằng sáng chế cho phép chủ sở hữu sáng chế được độc quyền khai thác sáng chế trong thời gian 20 năm từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.
 2. Vị thế mạnh trên thị trường – Thông qua quyền độc quyền sáng chế, bạn có thể ngăn các đối thủ cạnh tranh khai thác thương mại sáng chế bạn đã được cấp bằng, nhờ đó giảm được sự cạnh tranh và tạo cho bạn vị thế nổi bật trên thị trường.
 3. Đầu tư cho lợi nhuận cao – Khi một doanh nghiệp đã đầu tư một khoản tài chính và thời gian đáng kể để phát triển các sản phẩm được cấp bằng sáng chế, doanh nghiệp có thể thông qua bằng độc quyền sáng chế, thương mại hóa sáng chế để mang lại lợi nhuận đầu tư cao hơn.
 4. Cơ hội cấp phép sử dụng (lixang) hoặc bán sáng chế – Nếu bạn không chọn cách thương mại hóa bằng sáng chế, bạn có thể bán bằng sáng chế hoặc cấp phép cho bên thứ ba sử dụng bằng sáng chế để khai thác thương mại, từ đó doanh nghiệp của bạn có được một nguồn thu lợi nhuận.
 5. Nâng cao vị thế trong đàm phán – Nếu doanh nghiệp của bạn đang trong quá trình mua lại quyền sử dụng sáng chế của bên khác, thông qua hợp đồng cấp phép (lixang), bộ hồ sơ về sáng chế của bạn sẽ giúp bạn có vị thế cao trong đàm phán kinh doanh. Nghĩa là, các bằng sáng chế của bạn có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt của đối tác mà bạn đang đàm phán, và bạn có thể ký hợp đồng cấp phép chéo (lixang chéo) bằng cách đơn giản là bạn cho phép đối tác sử dụng sáng chế của bạn để đổi lại việc bạn sẽ được khai thác thương mại sáng chế của đối tác.
 6. Tạo hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp – Các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư và các cổ đông có thể cảm nhận qua danh mục đầu tư sáng chế của doanh nghiệp của bạn minh chứng về trình độ chuyên môn, chuyên môn và năng lực công nghệ trong công ty của bạn. Điều này có thể hữu ích cho việc huy động vốn, tìm kiếm đối tác kinh doanh và nâng cao giá trị thị trường của doanh nghiệp của bạn.